Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Số hiệu: 14/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn Ngày ban hành: 19/03/2018 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN THIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công ...
 • Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ báo ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2018 và thay thế Quyết định số 16/2012/QĐ ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý, vận hành; an toàn và phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng
 • Điều 4. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng là chủ sở hữu hệ thống điện chiếu sáng công cộng theo Quy định ...
 • Điều 5. Trách nhiệm bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 6. Trách nhiệm phối hợp thực hiện khi xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình điện chiếu sáng công ...
 • Điều 7. Hành lang bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng
 • Điều 8. Nội dung quản lý nhà nước về hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 9. Quy hoạch hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 10. Đầu tư phát triển hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 11. Nghiệm thu, bàn giao và quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 12. Ký hiệu các trụ lắp đèn chiếu sáng
 • Điều 13. Thời gian vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 14. Những hành vi bị cấm
 • Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện xử lý vi phạm hệ thống điện chiếu sáng ...
 • Điều 16. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý sự cố hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 17. Xử lý thiệt hại do sự cố hệ thống điện chiếu sáng công cộng gây ra
 • Điều 18. Thỏa thuận đấu nối vào hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 19. Cấp phép đấu nối vào hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 20. Sử dụng trụ lắp đèn chiếu sáng công cộng và trụ lắp đèn chiếu sáng trang trí công cộng để treo ...
 • Điều 21. Nguyên tắc thực hiện xã hội hóa phát triển hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 22. Nghĩa vụ và quyền lợi của tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa phát triển hệ thống điện chiếu ...
 • Điều 23. Đối với đầu tư lắp đặt điện chiếu sáng trang trí công cộng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
 • Điều 26. Trách nhiệm của Công an thành phố
 • Điều 27. Trách nhiệm của Sở Tài Chính
 • Điều 28. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện
 • Điều 29. Trách nhiệm của UBND các phường, xã
 • Điều 30. Trách nhiệm của đơn vị được giao quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 31. Khen thưởng
 • Điều 32. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các ngành, địa phương ...
 • PHỤ LỤC MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật