Quyết định 1662/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1662/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1662/QĐ-UBND năm 2013 quy định về nội dung và quy trình tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Số hiệu: 1662/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Thanh Dũng Ngày ban hành: 05/08/2013 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1662/QĐ-UBND năm 2013 quy định về nội dung và quy trình tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ...
 • Điều 1. Ban hành Quy định nội dung và quy trình tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập ...
 • Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND ...
 • QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc tuyển dụng viên chức
 • Điều 3. Hình thức tuyển dụng viên chức
 • Điều 4. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
 • Điều 5. Yêu cầu về hiểu biết, trình độ đối với người dự tuyển vào từng chức danh nghề nghiệp viên chức
 • Điều 6. Lệ phí xét tuyển
 • Chương II XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH
 • Điều 7. Đối tượng xét tuyển đặc cách
 • Điều 8. Hồ sơ của người dự tuyển xét đặc cách
 • Điều 9. Nội dung xét tuyển đặc cách
 • Điều 10. Xác định người trúng tuyển theo hình thức xét tuyển đặc cách
 • Điều 11. Thời điểm xét tuyển đặc cách tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo
 • Điều 12. Thẩm quyền công nhận kết quả xét tuyển đặc cách
 • Điều 13. Quy trình xét tuyển đặc cách
 • Chương III XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
 • Điều 14. Đối tượng và cách thức xét tuyển
 • Điều 15. Hồ sơ của người dự tuyển
 • Điều 16. Nội dung xét tuyển
 • Điều 17. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
 • Điều 18. Thời điểm tổ chức xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo
 • Điều 19. Thẩm quyền phê duyệt nhu cầu, kế hoạch xét tuyển
 • Điều 20. Quy trình xét tuyển
 • Chương IV TUYỂN DỤNG VÀ KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
 • Điều 21. Thông báo kết quả tuyển dụng
 • Điều 22. Việc ký hợp đồng làm việc, nhận việc
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc ...
 • Điều 24. Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp giáo dục có trách nhiệm:
 • Điều 25. Đối với việc tuyển dụng viên chức đợt 1 phục vụ cho việc bố trí nhân sự tại các trường học vào ...
 • Điều 26. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, các cơ quan ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1662/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1662/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1662/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1662/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1662/QĐ-UBND

Đang cập nhật