Quyết định 1658/QĐ-BNN-HTQT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1658/QĐ-BNN-HTQT

Tiêu đề: Quyết định 1658/QĐ-BNN-HTQT năm 2017 phê duyệt đầu tư Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 1658/QĐ-BNN-HTQT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 04/05/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1658/QĐ-BNN-HTQT năm 2017 phê duyệt đầu tư Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ DỰ ÁN “HIỆN ĐẠI HÓA NGÀNH LÂM NGHIỆP VÀ TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU VÙNG VEN ...
 • Điều 1. Phê duyệt đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven ...
 • 1. Tên dự án:
 • 2. Tên nhà tài trợ:
 • 3. Cơ quan chủ quản dự án:
 • 4. Chủ dự án:
 • 5. Địa điểm thực hiện:
 • 6. Thời gian thực hiện:
 • 7. Mục tiêu của dự án:
 • 8. Nội dung và kết quả chính:
 • 9. Kinh phí dự án
 • 10. Cơ chế tài chính trong nước
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch, Tài chính, Khoa học Công nghệ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1658/QĐ-BNN-HTQT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1658/QĐ-BNN-HTQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1658/QĐ-BNN-HTQT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1658/QĐ-BNN-HTQT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1658/QĐ-BNN-HTQT

Đang cập nhật