Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số hiệu: 07/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Trương Thanh Tùng Ngày ban hành: 21/03/2018 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất (K) được quy định cụ thể như sau:
  • Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC SỐ 01 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2018
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 07/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật