Quyết định 778/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 778/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Số hiệu: 778/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hữu Thành Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN LƯƠNG TÀI
  • Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lương Tài, với các nội dung như sau:
  • Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Lương Tài có trách nhiệm:
  • Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện Lương Tài và các cơ quan, đơn vị liên ...
  • Biểu 01: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2018
  • Biểu 02: Kế hoạch thu hồi đất năm 2018
  • Biểu 03: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 778/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 778/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 778/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 778/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 778/QĐ-UBND

Đang cập nhật