Quyết định 3354/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3354/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3354/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Hợp phần Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Hợp phần II) thuộc đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 Số hiệu: 3354/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Minh Quang Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Quyết định 3354/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Hợp phần Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Hợp phần II) thuộc đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỢP PHẦN QUY HOẠCH CHI TIẾT LƯỚI ĐIỆN TRUNG VÀ HẠ ÁP SAU CÁC TRẠM 110KV (HỢP PHẦN ...
  • Điều 1. Phê duyệt Hợp phần Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Hợp phần II ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng ...
  • PHỤ LỤC 1 NHU CẦU CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020-2025
  • PHỤ LỤC 2 KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG MỚI VÀ CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2016-2025
  • PHỤ LỤC 3 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ KÈM THEO HỒ SƠ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH HƯNG YÊN ĐƯỢC PHÊ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3354/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3354/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3354/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3354/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3354/QĐ-UBND

Đang cập nhật