Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kèm theo Quyết định 4032/2016/QĐ-UBND Số hiệu: 20/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2017/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật