Quyết định 2276/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2276/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 2276/QĐ-BTP năm 2015 phê duyệt Đề án giấy tờ, sổ hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 2276/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc Ngày ban hành: 30/12/2015 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Quyết định 2276/QĐ-BTP năm 2015 phê duyệt Đề án giấy tờ, sổ hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN GIẤY TỜ, SỔ HỘ TỊCH
  • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án giấy tờ, sổ hộ tịch.
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
  • Điều 3. Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ thông ...
  • ĐỀ ÁN GIẤY TỜ, SỔ HỘ TỊCH
  • A. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
  • B. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
  • C. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2276/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2276/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2276/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2276/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2276/QĐ-BTP

Đang cập nhật