Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP

Tiêu đề: Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 02/2018/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình Ngày ban hành: 15/05/2018 Lĩnh vực: Hình sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 65 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁN TREO
 • Điều 1. Án treo
 • Điều 2. Điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo
 • Điều 3. Những trường hợp không cho hưởng án treo
 • Điều 4. Ấn định thời gian thử thách
 • Điều 5. Thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách
 • Điều 6. Nội dung của bản án tuyên người bị kết án phạt tù được hưởng án treo
 • Điều 7. Quyết định hình phạt trong trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử ...
 • Điều 8. Điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo.
 • Điều 9. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách
 • Điều 10. Trường hợp người được hưởng án treo bị buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng ...
 • Điều 11. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn xét, quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp ...
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu số 01-HS QUYẾT ĐỊNH Giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo
 • Mẫu số 02-HS QUYẾT ĐỊNH Giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù ...
 • Mẫu số 03-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP để xử lý:
 • Đang cập nhật