Quyết định 578/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 578/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 578/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020 Số hiệu: 578/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh Ngày ban hành: 13/02/2018 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 578/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TỈNH HÀ ...
  • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ ...
  • Điều 2. Giao Hội Người cao tuổi tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
  • ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2018 ...
  • Phần thứ nhất CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
  • Phần thứ 2 MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
  • Phần thứ 3 HOẠT ĐỘNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
  • Phần thứ 4 GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 578/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 578/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 578/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 578/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 578/QĐ-UBND

Đang cập nhật