Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An Số hiệu: 09/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Văn Cần Ngày ban hành: 20/03/2018 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu ...
 • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành, các địa phương ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và ...
 • QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
 • Điều 3. Bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất chưa đến thời kỳ ...
 • Điều 4. Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất
 • Điều 5. Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều 6. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại trong trường hợp không có hồ sơ, chứng từ chứng minh
 • Điều 7. Mức đất ở tái định cư cho hộ gia đình cùng chung sống trên một thửa đất ở bị Nhà nước thu hồi
 • Điều 8. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông ...
 • Điều 9. Bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân ...
 • Điều 10. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất của các cơ quan, đơn ...
 • Điều 11. Bồi thường thiệt hại đối với trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn ...
 • Điều 12. Mức bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà, công trình trong trường hợp người ...
 • Điều 13. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và chi trả tiền hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước ...
 • Điều 14. Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi ...
 • Điều 15. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam ...
 • Điều 16. Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di ...
 • Điều 17. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn
 • Điều 18. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất còn lại sau khi thu hồi không đủ điều ...
 • Điều 19. Suất tái định cư tối thiểu
 • Điều 20. Hỗ trợ khi Nhà nước trưng dụng đất hoặc thu hồi đất có thời hạn
 • Điều 21. Hỗ trợ khác
 • Chương III THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN
 • Điều 22. Thẩm quyền phê duyệt mức bồi thường
 • Điều 23. Tổ chức dịch vụ công về đất đai (làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng)
 • Điều 24. Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 25. Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 26. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện
 • Điều 27. Các sở, ngành và chủ đầu tư dự án
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật