Quyết định 724/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 724/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 724/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh Ngày ban hành: 13/03/2018 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN TRỢ GIÚP XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2017 ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN TRỢ GIÚP XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2017 - 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
 • III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI
 • IV. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 724/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 724/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 724/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 724/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 724/QĐ-UBND

Đang cập nhật