Văn bản khác 45/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 45/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 45/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 45/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh Ngày ban hành: 08/02/2018 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Kế hoạch 45/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 • KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2018 VÀ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
 • Phần thứ Nhất KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2018
 • I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA DỰ ÁN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ
 • II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2018
 • III. DỰ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ
 • Phần thứ Hai KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
 • I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA DỰ ÁN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ
 • II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • III. DỰ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC KẾ HOẠCH DỰ TOÁN NGUỒN NGÂN SÁCH CHO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 45/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 45/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 45/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 45/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 45/KH-UBND

Đang cập nhật