Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Số hiệu: 91/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 19/11/2019 Lĩnh vực: Đất đai, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 5. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 6. Áp dụng mức phạt tiền
 • Điều 7. Việc xác định số lợi bất hợp pháp
 • Điều 8. Xác định diện tích đất vi phạm và mức phạt hành vi vi phạm hành chính
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
 • Điều 9. Sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo ...
 • Điều 10. Sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được ...
 • Điều 11. Sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất rừng phòng hộ, không ...
 • Điều 12. Sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có ...
 • Điều 13. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không đúng quy định; sử dụng đất vào mục đích ...
 • Điều 14. Lấn, chiếm đất
 • Điều 15. Hủy hoại đất
 • Điều 16. Gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác
 • Điều 17. Không đăng ký đất đai
 • Điều 18. Chuyển quyền, cho thuê, thế chấp bằng quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện theo quy định ...
 • Điều 19. Chuyển quyền, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp đối với đất không thuộc trường hợp được chuyển ...
 • Điều 20. Người sử dụng đất được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng hạ ...
 • Điều 21. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng ...
 • Điều 22. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư mà ...
 • Điều 23. Bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm mà không ...
 • Điều 24. Cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm mà không ...
 • Điều 25. Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện của hộ gia đình, cá nhân mà không đủ ...
 • Điều 26. Nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện mà không đủ điều kiện quy định ...
 • Điều 27. Chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của Luật Đất đai
 • Điều 28. Nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu ...
 • Điều 29. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại và
 • Điều 30. Nhận chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất không đúng quy định tại các và
 • Điều 31. Không nộp hồ sơ, không cung cấp, cung cấp không đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục cấp Giấy chứng ...
 • Điều 32. Không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm ...
 • Điều 33. Không làm thủ tục chuyển sang thuê đất đối với trường hợp quy định tại
 • Điều 34. Vi phạm quy định về quản lý chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính
 • Điều 35. Vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất
 • Điều 36. Vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai liên quan đến thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng ...
 • Điều 37. Vi phạm điều kiện về hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai
 • Chương III THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 38. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 39. Thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành
 • Điều 40. Biên bản và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 41. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp phải tạm đình ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 43. Hiệu lực thi hành
 • Điều 44. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 91/2019/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật