Thông tư 06/2018/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2018/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 06/2018/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn Ngày ban hành: 31/05/2018 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ ...
  • Điều 1. Đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Giải thích từ ngữ
  • Điều 3. Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2018/TT-BNV để xử lý: