Quyết định 3323/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3323/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3323/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 3323/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh Ngày ban hành: 10/11/2017 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 3323/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ...
 • Điều 1 Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan Thanh ...
 • Điều 2 Thanh tra tỉnh căn cứ Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực được phê duyệt tại Điều 1 Quyết ...
 • Điều 3 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành
 • PHỤ LỤC SỐ 2 KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN THANH TRA TỈNH
 • I Nhóm lãnh đạo, quản lý Nhóm lãnh đạo, quản lý
 • II Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ
 • III Vị trí việc làm Hỗ trợ phục vụ Vị trí việc làm Hỗ trợ phục vụ
 • 5 Kế toán Trung cấp trở lên, một trong các ngành: Kinh tế, Tài chính - ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán ...
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ; CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ VÀ HỖ TRỢ PHỤC VỤ THUỘC CƠ ...
 • I Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành
 • II Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ
 • III Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hỗ trợ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3323/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3323/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3323/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3323/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3323/QĐ-UBND

Đang cập nhật