Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 01/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định Số hiệu: 01/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Ngô Gia Tự Ngày ban hành: 15/01/2018 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 01/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC GẮN ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ ...
 • QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Quy định chung
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Cách xác định độ cao, diện tích xây dựng, diện tích sàn
 • Điều 5. Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác khi Nhà nước thu hồi đất
 • Chương III BẢNG ĐƠN GIÁ TÍNH BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Điều 6. Đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 8. Trách nhiệm của các cấp, các ngành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 01/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật