Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định Số hiệu: 05/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Ngô Gia Tự Ngày ban hành: 03/04/2018 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
 • Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2018.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp ...
 • QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý hệ thống cây xanh
 • Điều 4. Phân cấp quản lý hệ thống cây xanh
 • Điều 5. Danh mục cây đường phố, cây khuyến khích trồng, cây cấm trồng, cây hạn chế trồng và cây bảo tồn
 • Chương II QUẢN LÝ HỆ THỐNG CÂY XANH, TRỒNG, CHĂM SÓC, BẢO VỆ CÂY XANH ĐÔ THỊ
 • Điều 6. Quy định chung về quản lý cây xanh
 • Điều 7. Quy định chung về trồng, chăm sóc cây xanh
 • Điều 8. Bảo vệ, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà đất của tổ chức, cá nhân
 • Điều 9. Quản lý cây xanh thuộc danh mục cây cần bảo tồn, cây di sản đô thị
 • Chương III TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ
 • Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành
 • Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CÂY TRỒNG ĐƯỜNG PHỐ
 • PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÂY KHUYẾN KHÍCH TRỒNG TRONG ĐÔ THỊ
 • PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CÂY TRỒNG HẠN CHẾ TRONG ĐÔ THỊ
 • PHỤ LỤC 4 DANH MỤC CÂY CẤM TRỒNG TRONG ĐÔ THỊ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật