Quyết định 857/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 857/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 857/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018 Số hiệu: 857/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu Ngày ban hành: 19/03/2018 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Dân tộc

Mục lục Quyết định 857/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín ...
 • Điều 2 Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Lao ...
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN
 • 1. Đối tượng
 • 2. Nguyên tắc thực hiện
 • III. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN
 • 1. Cung cấp thông tin
 • 2. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần
 • 3. Đón tiếp, tặng quà các đoàn đại biểu người có uy tín đến thăm, làm việc với các cơ quan được giao ...
 • 4. Chế độ khen thưởng
 • IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • 1. Kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ được UBND tỉnh quyết định phân bổ thực hiện các nội dung sau
 • 2. Kinh phí ngân sách địa phương cấp thực hiện các nội dung
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Ban Dân tộc
 • 2. Công an tỉnh
 • 3. Sở Tài chính
 • 4. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)
 • 5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • 6. Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Bình Định
 • 7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 8. Bưu điện tỉnh
 • 9. Ủy ban nhân dân các huyện: Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 857/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 857/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 857/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 857/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 857/QĐ-UBND

Đang cập nhật