Quyết định 534/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 534/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 534/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy định tuyển sinh trung học phổ thông do tỉnh Hà Nam ban hành Số hiệu: 534/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Hồng Nga Ngày ban hành: 04/06/2014 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 534/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy định tuyển sinh trung học phổ thông do tỉnh Hà Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY ĐỊNH TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 • Điều 1. Phê duyệt Quy định tuyển sinh trung học phổ thông (ban hành kèm theo Quyết định này).
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị ...
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Phương thức tuyển sinh (không áp dụng đối với việc tuyển sinh THPT chuyên)
 • Chương II TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÔNG CHUYÊN
 • Mục 1. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH
 • Điều 3. Chế độ ưu tiên.
 • Điều 4. Chế độ khuyến khích.
 • Mục 2. XÉT TUYỂN
 • Điều 5. Điều kiện xét tuyển
 • Điều 6. Điểm xét tuyển
 • Mục 3. THI TUYỂN
 • Điều 7. Môn thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thi, hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm và điểm thi ...
 • Điều 8. Đề thi
 • Điều 9. Hội đồng ra đề thi, gửi đề thi
 • Điều 10. Hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo
 • Mục 4. KẾT HỢP THI TUYỂN VỚI XÉT TUYỂN
 • Điều 11. Môn thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thi, hệ số điểm bài thi
 • Điều 11. Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập, điểm cộng thêm
 • Điều 12. Đề thi, coi thi, chấm thi và điểm xét tuyển
 • Chương III TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
 • Điều 13. Cách thức quy ra điểm và mức sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn học sinh vào vòng 2
 • Điều 14. Môn thi và đề thi:
 • Điều 15. Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi:
 • Điều 16. Thời gian làm bài thi:
 • Điều 17. Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển:
 • Điều 18. Cách xét tuyển:
 • Điều 19. Tuyển bổ sung vào lớp chuyên
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 534/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 534/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 534/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 534/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 534/QĐ-UBND

Đang cập nhật