Quyết định 1432/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1432/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum Số hiệu: 1432/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa Ngày ban hành: 28/12/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày ...
 • Điều 3 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng ban Ban chỉ đạo công ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo
 • Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo
 • Điều 4. Con dấu của Ban chỉ đạo
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban
 • Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng ban
 • Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban chỉ đạo
 • Điều 8. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo
 • Điều 9. Kế hoạch và kinh phí hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo
 • Chương III CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 10. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo
 • Điều 11. Quan hệ giữa Ban chỉ đạo cấp tỉnh và Ban chỉ đạo Nhà nước
 • Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1432/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1432/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1432/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1432/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1432/QĐ-UBND

Đang cập nhật