Quyết định 42/2017/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 42/2017/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 65/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 65/2014/QĐ-UBND Số hiệu: 42/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Trình Ngày ban hành: 20/12/2017 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 65/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 65/2014/QĐ-UBND

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2014/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN ...
 • Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 - 31/12/2019 ...
 • Điều 2 Sửa đổi một số điều của Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân ...
 • Điều 3 Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • I. THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 • II. THÀNH PHỐ BÀ RỊA
 • III. Huyện Tân Thành
 • IV. HUYỆN CHÂU ĐỨC
 • V. HUYỆN XUYÊN MỘC
 • VI. HUYỆN LONG ĐIỀN:
 • VII. HUYỆN ĐẤT ĐỎ
 • VIII. HUYỆN CÔN ĐẢO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 42/2017/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 42/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 42/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 42/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 42/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật