Quyết định 244/QĐ-QLD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 244/QĐ-QLD

Tiêu đề: Quyết định 244/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 23 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành Số hiệu: 244/QĐ-QLD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Đỗ Văn Đông Ngày ban hành: 13/04/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 244/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 23 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 23 SINH PHẨM ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 35 ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 23 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt ...
  • Điều 2. Các cơ sở đăng ký và sản xuất có sinh phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam qui định tại Điều ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các cơ sở đăng ký và sản ...
  • DANH MỤC 23 SINH PHẨM ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM HIỆU LỰC 5 NĂM - ĐỢT 35
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 244/QĐ-QLD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 244/QĐ-QLD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 244/QĐ-QLD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 244/QĐ-QLD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 244/QĐ-QLD

Đang cập nhật