Quyết định 461/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 461/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 461/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 461/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vương Đình Huệ Ngày ban hành: 27/04/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 461/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN 15.000 HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOẠT ĐỘNG CÓ ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NHIỆM VỤ
  • III. GIẢI PHÁP
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 461/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 461/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 461/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 461/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 461/QĐ-TTg

Đang cập nhật