Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy định về số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực do tỉnh Hậu Giang ban hành Số hiệu: 28/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Huỳnh Thanh Tạo Ngày ban hành: 05/04/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật