Quyết định 908/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 908/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 908/QĐ-UBND về Kế hoạch "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018" Số hiệu: 908/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm Ngày ban hành: 07/03/2018 Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 908/QĐ-UBND về Kế hoạch "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018"

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2018”
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành ...
 • Điều 2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thủ trưởng các ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc ...
 • KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2018
 • I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
 • II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC DỰ KIẾN CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2018
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 908/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 908/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 908/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 908/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 908/QĐ-UBND

Đang cập nhật