Quyết định 1394/QĐ-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1394/QĐ-TCHQ

Tiêu đề: Quyết định 1394/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 1394/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 03/05/2018 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 1394/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA HỆ THỐNG HẢI QUAN
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 3268/QĐ-TCHQ ngày 26/10 ...
  • PHỤ LỤC I TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NHÓM 1
  • PHỤ LỤC II TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NHÓM 2
  • PHỤ LỤC III TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NHÓM 3
  • PHỤ LỤC IV TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NHÓM 4
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1394/QĐ-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1394/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1394/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1394/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1394/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật