Quyết định 892/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 892/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 892/QĐ-UBND năm 2018 về giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Số hiệu: 892/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung Ngày ban hành: 26/04/2018 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 892/QĐ-UBND năm 2018 về giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019
  • Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 cho các trường cao đẳng, trung cấp do địa phương ...
  • Điều 2. Các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và UBND ...
  • Điều 3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối kinh phí đào tạo bằng ngân sách Nhà nước ...
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và ...
  • BẢNG GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 892/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 892/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 892/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 892/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 892/QĐ-UBND

Đang cập nhật