Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An Số hiệu: 03/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Phạm Văn Rạnh Ngày ban hành: 24/04/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật