Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý và quyết định cho chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương Số hiệu: 06/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Phạm Văn Rạnh Ngày ban hành: 24/04/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật