Hướng dẫn 02/HD-SXD

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 02/HD-SXD

Tiêu đề: Hướng dẫn 02/HD-SXD năm 2016 về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Số hiệu: 02/HD-SXD Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Lê Tiến Nam Ngày ban hành: 23/05/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Hướng dẫn 02/HD-SXD năm 2016 về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 • HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
 • I. Quy định chung
 • II. Quy định cụ thể
 • III. Xử lý chuyển tiếp
 • IV. Quy định áp dụng
 • PHỤ LỤC I BẢNG LƯƠNG NGÀY CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC II BẢNG LƯƠNG NGÀY KỸ SƯ TRỰC TIẾP THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG TÁC NHƯ KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM
 • PHỤ LỤC III BẢNG LƯƠNG NGÀY NGHỆ NHÂN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG TÁC TRONG XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC IV BẢNG LƯƠNG NGÀY CÔNG NHÂN LÁI XE
 • PHỤ LỤC V BẢNG LƯƠNG NGÀY THỢ ĐIỀU KHIỂN TÀU, THUYỀN, THIẾT BỊ KHÁC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 02/HD-SXD để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 02/HD-SXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 02/HD-SXD

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 02/HD-SXD

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 02/HD-SXD

Đang cập nhật