Thông tư 12/2018/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2018/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 12/2018/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc Ngày ban hành: 28/08/2018 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỤ VIỆC TRỢ GIÚP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Địa điểm tiếp người có yêu cầu trợ giúp pháp lý
 • Điều 3. Các nội dung cần niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
 • Điều 4. Nghĩa vụ tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc của Trợ giúp viên pháp lý
 • Chương II MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 • Điều 5. Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý
 • Điều 6. Thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý
 • Điều 7. Theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý và công tác báo cáo
 • Điều 8. Thực hiện trợ giúp pháp lý
 • Điều 9. Yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được ...
 • Điều 10. Xác định vụ việc trợ giúp pháp lý kết thúc
 • Điều 11. Hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý
 • Điều 12. Thẩm định thời gian thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
 • Điều 13. Một số biểu mẫu trong hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý
 • Chương III QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 • Điều 14. Trách nhiệm thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
 • Điều 15. Đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
 • Điều 16. Tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
 • Điều 17. Xếp loại chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2018/TT-BTP để xử lý: