Nghị định 62/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 62/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 62/2018/NĐ-CP về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Số hiệu: 62/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 02/05/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Nghị định 62/2018/NĐ-CP về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II HỖ TRỢ KINH PHÍ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI
 • Điều 3. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 • Điều 4. Mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 • Điều 5. Phương thức hỗ trợ và nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước
 • Chương III LẬP, PHÂN BỔ DỰ TOÁN, CẤP PHÁT THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ...
 • Điều 6. Lập dự toán kinh phí hỗ trợ
 • Điều 7. Phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ
 • Điều 8. Cấp phát, thanh toán kinh phí hỗ trợ
 • Điều 9. Quyết toán kinh phí hỗ trợ
 • Điều 10. Chính sách đối với tổ chức khai thác công trình thủy lợi
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 12. Trách nhiệm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 14. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 62/2018/NĐ-CP để xử lý: