Quyết định 488/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 488/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 488/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa, năm 2012 Số hiệu: 488/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền Ngày ban hành: 22/02/2012 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 488/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa, năm 2012

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA, NĂM 2012
 • Điều 1. Phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học, công nghệ tỉnh Thanh Hóa năm 2012, bao gồm 42 nhiệm ...
 • Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các đơn vị tiến hành các thủ tục theo đúng quy định ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2012
 • Chương trình 2: Ứng dụng tiến bộ KH"CN nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cạnh tranh, xây dựng nông ...
 • Chương trình 3: Ứng dụng KH"CN nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa - dịch vụ, hiện ...
 • Chương 4: Khoa học xã hội và nhân văn phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và cải ...
 • Chương trình 5: Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong y dược phục vụ điều trị và chăm sóc ...
 • Chương trình 6: Ứng dụng khoa học và công nghệ khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, sử dụng ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 488/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 488/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 488/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 488/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 488/QĐ-UBND

Đang cập nhật