Nghị định 64/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 64/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản Số hiệu: 64/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 07/05/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 4. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 5. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi ...
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH ...
 • Mục 1 THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN
 • Điều 6. Vi phạm về Điều kiện cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Điều 7. Vi phạm về chất lượng trong sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Điều 8. Vi phạm về Điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Điều 9. Vi phạm về chất lượng trong mua bán thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Điều 10. Vi phạm về chất lượng trong nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Điều 11. Vi phạm về sản xuất, gia công, mua bán sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản hết hạn sử dụng
 • Điều 12. Vi phạm về khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Điều 13. Vi phạm về sản xuất, gia công, mua bán, nhập khẩu, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thủy sản có chứa ...
 • Điều 14. Vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; sản xuất, gia công, mua bán ...
 • Mục 2. GIỐNG VẬT NUÔI
 • Điều 15. Vi phạm về quản lý và bảo tồn nguồn gen vật nuôi trong khu bảo tồn
 • Điều 16. Vi phạm về khai thác và bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm
 • Điều 17. Vi phạm về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm
 • Điều 18. Vi phạm về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi mới
 • Điều 19. Vi phạm về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi
 • Điều 20. Vi phạm về sản xuất, kinh doanh tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng
 • Điều 21. Vi phạm về nhập khẩu giống vật nuôi
 • Điều 22. Vi phạm về chất lượng giống vật nuôi trong kinh doanh
 • Điều 23. Vi phạm khác trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống thủy sản
 • Điều 24. Vi phạm về giấy chứng nhận, văn bản cho phép, giấy phép về giống vật nuôi
 • Điều 25. Vi phạm quy định về an toàn sinh học trong chăn nuôi
 • Chương III THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 26. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 27. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 • Điều 28. Thẩm quyền của thanh tra
 • Điều 29. Thẩm quyền của Công an nhân dân
 • Điều 30. Thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 31. Thẩm quyền của Cảnh sát biển
 • Điều 32. Thẩm quyền của Hải quan
 • Điều 33. Thẩm quyền của Quản lý thị trường
 • Điều 34. Phân định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Thanh tra, cơ quan ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Hiệu lực thi hành
 • Điều 36. Điều Khoản chuyển tiếp
 • Điều 37. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 64/2018/NĐ-CP để xử lý: