Thông báo 178/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 178/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 178/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại buổi họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 178/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng Ngày ban hành: 11/05/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông báo 178/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại buổi họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG CÁC ĐƠN VỊ ...
  • I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
  • II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 178/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 178/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 178/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 178/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 178/TB-VPCP

Đang cập nhật