Quyết định 3719/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3719/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3719/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quảng Trị Số hiệu: 3719/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Quân Chính Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 3719/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quảng Trị

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG ...
 • Điều 1. Phê duyệt bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ...
 • Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • PHỤ LỤC 1 ĐƠN GIÁ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG
 • PHỤ LỤC 2 ĐƠN GIÁ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ THEO PHƯƠNG THỨC 7
 • PHỤ LỤC 3 ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐỒ CHƠI TRẺ EM
 • PHỤ LỤC 4 ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA NƯỚC MẮM, MẮM NÊM
 • PHỤ LỤC 5 ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA PHÂN BÓN
 • PHỤ LỤC 6 ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA MŨ BẢO HIỂM
 • PHỤ LỤC 7 ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA MẪU XĂNG (PHÂN TÍCH CHỈ SỐ ÓC TAN)
 • PHỤ LỤC 8 ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA MẪU VÀNG, TRANG SỨC MỸ NGHỆ
 • PHỤ LỤC 9 ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
 • PHỤ LỤC 10 ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA DÂY ĐIỆN
 • PHỤ LỤC 11 11.1. ĐƠN GIÁ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ X QUANG TỔNG HỢP DÙNG TRONG Y TẾ
 • PHỤ LỤC 12 ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA MẪU VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3719/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3719/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3719/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3719/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3719/QĐ-UBND

Đang cập nhật