Thông báo 181/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 181/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 181/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 181/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 11/05/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông báo 181/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP TỔ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 181/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 181/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 181/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 181/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 181/TB-VPCP

Đang cập nhật