Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình thụ hưởng chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Điện Biên Số hiệu: 23/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Tiến Ngày ban hành: 07/05/2018 Lĩnh vực: Đất đai
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 23/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật