Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương Số hiệu: 69/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/05/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 • Điều 3. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 5. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
 • Điều 6. Chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 7. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện
 • Điều 8. Một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định riêng
 • Điều 9. Hồ sơ, quy trình cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 10. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa nhập khẩu
 • Điều 11. CFS đối với hàng hóa xuất khẩu
 • Chương III TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 12. Cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu; tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển ...
 • Điều 13. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất
 • Điều 14. Điều tiết hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất
 • Điều 15. Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác
 • Điều 16. Cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng hóa
 • Điều 17. Tạm xuất, tái nhập
 • Điều 18. Kinh doanh chuyển khẩu
 • Điều 19. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm ...
 • Điều 20. Quy trình cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm nhập, tái xuất; Giấy phép ...
 • Mục 2. KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
 • Điều 21. Danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện
 • Điều 22. Một số quy định riêng đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện
 • Điều 23. Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh
 • Điều 24. Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Điều 25. Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng
 • Điều 26. Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
 • Điều 27. Hồ sơ, quy trình cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
 • Điều 28. Thu hồi Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
 • Điều 29. Đình chỉ tạm thời hiệu lực Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
 • Điều 30. Quản lý, sử dụng và hoàn trả số tiền ký quỹ của doanh nghiệp
 • Điều 31. Trách nhiệm của doanh nghiệp được cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
 • Mục 3. PHÂN CÔNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TẠM NHẬP, TÁI XUẤT; TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU
 • Điều 32. Bộ Công Thương
 • Điều 33. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 34. Tổng cục Hải quan
 • Chương IV QUÁ CẢNH HÀNG HÓA
 • Điều 35. Quy định chung về quá cảnh hàng hóa
 • Điều 36. Hồ sơ, quy trình cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa
 • Điều 37. Thương nhân làm dịch vụ vận chuyển quá cảnh hàng hóa
 • Chương V GIA CÔNG HÀNG HÓA CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • Mục 1. NHẬN GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
 • Điều 38. Gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài
 • Điều 39. Hợp đồng gia công
 • Điều 40. Định mức sử dụng, định mức tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, phụ liệu, vật tư
 • Điều 41. Thuê, mượn, nhập khẩu máy móc thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công
 • Điều 42. Quyền, nghĩa vụ của bên đặt và nhận gia công
 • Điều 43. Gia công chuyển tiếp
 • Điều 44. Thông báo, thanh lý, quyết toán hợp đồng gia công
 • Điều 45. Thủ tục hải quan
 • Điều 46. Các hình thức gia công khác, sửa chữa, tái chế máy móc, thiết bị
 • Điều 47. Gia công quân phục
 • Mục 2. ĐẶT GIA CÔNG HÀNG HÓA Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 48. Hợp đồng đặt gia công và thủ tục hải quan
 • Điều 49. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài
 • Chương VI ĐẠI LÝ MUA, BÁN HÀNG HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI
 • Mục 1. ĐẠI LÝ MUA, BÁN HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
 • Điều 50. Thương nhân làm đại lý mua, bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài
 • Điều 51. Nghĩa vụ thuế
 • Điều 52. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc hợp đồng đại lý
 • Điều 53. Trả lại hàng
 • Mục 2. THUÊ THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI LÀM ĐẠI LÝ BÁN HÀNG TẠI NƯỚC NGOÀI
 • Điều 54. Thuê thương nhân nước ngoài làm đại lý bán hàng tại nước ngoài
 • Điều 55. Nghĩa vụ về thuế
 • Điều 56. Nhận lại hàng
 • Chương VII CƠ CHẾ PHỐI HỢP TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 57. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 58. Nội dung phối hợp
 • Điều 59. Cơ quan chủ trì
 • Điều 60. Cơ quan đầu mối
 • Điều 61. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan
 • Mục 2. PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DO CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI KHỞI KIỆN
 • Điều 62. Tiếp nhận thông tin, tài liệu giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương
 • Điều 63. Xây dựng, thực hiện kế hoạch giải quyết vụ việc tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại ...
 • Điều 64. Trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết yêu cầu tham vấn
 • Điều 65. Xử lý trường hợp biện pháp được tham vấn có dấu hiệu vi phạm cam kết tại Điều ước quốc tế liên ...
 • Điều 66. Xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ban hành, áp dụng biện pháp trái cam kết ...
 • Mục 3. PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DO CHÍNH PHỦ VIỆT NAM KHỞI KIỆN
 • Điều 67. Trách nhiệm đề xuất, tham gia giải quyết yêu cầu tham vấn
 • Điều 68. Xử lý trường hợp biện pháp được tham vấn có dấu hiệu vi phạm cam kết tại Điều ước quốc tế liên ...
 • Điều 69. Xây dựng, thực hiện kế hoạch giải quyết vụ việc tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại ...
 • Chương VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 70. Tổ chức thực hiện
 • Điều 71. Trách nhiệm của thương nhân hoạt động ngoại thương
 • Điều 72. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 73. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC HÀNG HÓA CHỈ ĐỊNH THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN
 • III. DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG ...
 • PHỤ LỤC IV DANH MỤC HÀNG HÓA CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUỐC PHÒNG, AN NINH
 • PHỤ LỤC V DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CFS
 • PHỤ LỤC VI DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU
 • PHỤ LỤC VII DANH MỤC HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
 • PHỤ LỤC VIII DANH MỤC HÀNG HÓA CÓ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
 • PHỤ LỤC IX DANH MỤC HÀNG HÓA ĐÃ QUA SỬ DỤNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
 • PHỤ LỤC X DANH MỤC SẢN PHẨM QUÂN PHỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT, GIA CÔNG SỬ DỤNG CHO CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 69/2018/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật