Nghị định 80/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 80/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh Số hiệu: 80/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 17/05/2018 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 147/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP
 • 1. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 2. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 3. Bổ sung Điều 2a sau như sau:
 • 4. Bổ sung Điều 2b sau và Điều 2a Nghị định số 147/2003/NĐ-CP như sau:
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP
 • 1. được sửa đổi như sau:
 • 2. được sửa đổi như sau:
 • 3. được sửa đổi như sau:
 • 4. Bổ sung Điều 48a sau như sau:
 • 5. Bổ sung Điều 48b sau và Điều 48a Nghị định số 135/2004/NĐ-CP như sau:
 • Điều 3. Điều khoản thi hành
 • 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2018.
 • 2. Bãi bỏ
 • 3. Bãi bỏ
 • 4. Trách nhiệm thực hiện
 • Mẫu số 01 HỢP ĐỒNG Cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện
 • Mẫu số 02 GIẤY CHỨNG NHẬN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 80/2018/NĐ-CP để xử lý: