Nghị quyết 28-NQ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 28-NQ/TW

Tiêu đề: Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Ban Chấp hàng Trung ương ban hành Số hiệu: 28-NQ/TW Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 23/05/2018 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Ban Chấp hàng Trung ương ban hành

  • NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ ...
  • I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
  • II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU
  • III- NỘI DUNG CẢI CÁCH
  • IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  • V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 28-NQ/TW để xử lý:

Án lệ về Nghị quyết 28-NQ/TW

Đang cập nhật