Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP

Tiêu đề: Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 03/2018/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình Ngày ban hành: 15/05/2018 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Dân sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm, tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản ...
 • Điều 3. Tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được giải quyết theo thủ tục rút ...
 • Điều 4. Đơn khởi kiện, nộp đơn và thụ lý đơn khởi kiện về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ ...
 • Điều 5. Về thỏa thuận nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, tranh chấp “không có đương sự cư ...
 • Điều 6. Ủy quyền khởi kiện, tham gia tố tụng
 • Điều 7. Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng
 • Điều 8. Về tài sản bảo đảm theo quy định tại
 • Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP

Đang cập nhật