Nghị quyết 58/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 58/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành Số hiệu: 58/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 17/05/2018 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

  • NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020 ...
  • Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 ...
  • 1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
  • 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
  • 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
  • 4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)
  • Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có trách nhiệm:
  • Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc ...
  • Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 58/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 58/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 58/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 58/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 58/NQ-CP

Đang cập nhật