Quyết định 1024/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1024/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1024/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp Số hiệu: 1024/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc Ngày ban hành: 09/05/2018 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1024/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung ...
 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP
 • Phần I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI
 • Phần II NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM ...
 • I. Thủ tục hành chính áp dụng chung
 • II. Thủ tục hành chính thực hiện tại Cơ quan đại diện
 • III. Thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện chứng thực
 • IV. Thủ tục hành chính cấp huyện
 • V. Thủ tục hành chính cấp xã
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1024/QĐ-BTP để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 1024/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1024/QĐ-BTP

Đang cập nhật