Thông tư 43/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 43/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 43/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 07/05/2018 Lĩnh vực: Hình sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2018/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Căn cứ định giá tài sản
 • Điều 4. Khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá
 • Điều 5. Yêu cầu khi áp dụng phương pháp định giá
 • Điều 6. Chi phí định giá, định giá lại tài sản; thủ tục tạm ứng và thanh toán chi phí định giá, định ...
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 43/2018/TT-BTC để xử lý: