Thông tư 38/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 38/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 38/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 20/04/2018 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II HỒ SƠ XÁC ĐỊNH TRƯỚC XUẤT XỨ, NỘP CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 • Điều 3. Hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa
 • Điều 4. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan
 • Điều 5. Khai chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 6. Các trường hợp không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 7. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
 • Chương III KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH, XÁC MINH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
 • Điều 8. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
 • Điều 9. Thủ tục xác minh tại cơ quan, tổ chức cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
 • Điều 10. Thủ tục kiểm tra tại cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu
 • Điều 11. Xử lý kết quả kiểm tra, xác minh tại cơ quan, tổ chức cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa ...
 • Điều 12. Kiểm tra sau thông quan đối với xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
 • Chương IV KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH, XÁC MINH XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
 • Điều 13. Căn cứ kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
 • Điều 14. Kiểm tra hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
 • Điều 15. Kiểm tra nội dung trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 16. Kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng, Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi ...
 • Điều 17. Kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng, chuyển ...
 • Điều 18. Kiểm tra điều kiện vận tải trực tiếp
 • Điều 19. Xác minh xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
 • Điều 20. Kiểm tra trực tiếp tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu
 • Điều 21. Xử lý kết quả xác minh, kiểm tra xuất xứ hàng hóa
 • Điều 22. Từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 23. Trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 24. Kiểm tra sau thông quan đối với xuất xứ hàng hóa hàng nhập khẩu
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Phụ lục I TÊN BIỂU MẪU
 • Mẫu số 01/CT/XĐTXX/GSQL CHỈ TIÊU THÔNG TIN ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP ...
 • Mẫu 02/XĐTXX/GSQL ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 • Phụ lục II DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI NỘP CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA CHO CƠ QUAN HẢI ...
 • Phụ lục III QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại
 • Mẫu số 01/CT/ĐNTL/GSQL Chỉ tiêu thông tin đề nghị trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Mẫu 02/ĐNTL/GSQL ĐỀ NGHỊ TRỪ LÙI GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA
 • Mẫu 03/TDTL/GSQL PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chính thức có hiệu lực ngày 05/6/2018. Trong đó, quy định cụ thể về hồ sơ xác định trước xuất xứ, chứng từ chứng nhận xuất xứ, thủ tục xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

Ban hành kèm theo Thông tư là danh mục các biểu mẫu dùng trong xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và danh mục hàng hóa phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Cụ thể bao gồm:

 • Chỉ tiêu thông tin Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

 • Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

 • Chỉ tiêu thông tin đề nghị trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

 • Đề nghị trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

 • Theo dõi, trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

 • Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan.

Xem chi tiết danh mục hàng hóa và tải các biểu mẫu tại Thông tư 38/2018/TT-BTC.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 38/2018/TT-BTC để xử lý:
 • Định mức NPl (nguyên phụ liệu) và tỉ lệ hao hụt của sản phẩm?

  Công ty tôi là DNCX có kí hợp đồng thuê 1 doanh nghiệp nội địa gia công sản phẩm của công ty. Trước khi gửi NPL cho bên gia công thì 2 bên đã thống nhất định mức của NPL và tỉ lệ hao hụt là 10%. Trong quá trình sản xuất, bên cty gia công đã sản xuất hàng lỗi vượt quá tỉ lệ hao hụt ban đầu dẫn đến việc không đủ lượng sản phẩm để giao lại cho công ty tôi. Vì vậy công ty tôi đã gửi thêm NPL cho cty gia công để sản xuất đủ số lượng cty đã đặt hàng. Phần NPL gửi thêm đó đã được mở tờ khai nhập ở đầu bên gia công. Cho tôi hỏi, lượng NPL mà cty tôi gửi thêm cho cty gia công thì sẽ xử lí như thế nào nếu như cty tôi muốn bên gia công phải thanh toán tiền mua NPL của lần gửi thêm đó. Và phần hàng lỗi vượt quá hao hụt ban đầu sẽ được xử lí như thế nào?

   

 • Thủ tục lập Phiếu theo dõi, trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

  Tôi có tìm hiểu về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tuy nhiên có vấn đề chưa được rõ, cụ thể: Thủ tục lập Phiếu theo dõi, trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định như thế nào?

 • Thủ tục theo dõi, trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

  Ban tư vấn vui lòng hỗ trợ giúp tôi: Thủ tục theo dõi, trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời.

 • Thời gian kiểm tra tại cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu là bao lâu?

  Thời gian kiểm tra tại cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu là bao lâu? Tôi tên Tuấn Tú sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Để đáp ứng nhu cầu hiểu biết của mình tôi có tìm hiểu các quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại hải quan. Nhưng tôi vẫn chưa rõ lắm, nhờ Ban biên tập hỗ trợ giúp, cụ thể: Thời gian kiểm tra tại cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu là bao lâu? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (01233**)

 • Xem tất cả >>>