Quyết định 1118/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1118/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 1118/QĐ-BGTVT năm 2018 về lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền Số hiệu: 1118/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ Ngày ban hành: 31/05/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 1118/QĐ-BGTVT năm 2018 về lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG ...
  • Điều 1. Ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động ...
  • Điều 2. Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT đường bộ, Doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ làm chủ ...
  • Điều 3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị chủ trì, chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện ...
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học công nghệ, Đối tác công tư, Tài chính, Kế hoạch ...
  • PHỤ LỤC 1 LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG ...
  • PHỤ LỤC 2 LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG ...
  • PHỤ LỤC 3 LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1118/QĐ-BGTVT để xử lý:
  • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1118/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1118/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1118/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật