Thông tư 05/2018/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2018/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 05/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 05/2018/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng Ngày ban hành: 15/05/2018 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 05/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2015/TT-BKHCN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC CÁC MẪU BIỂU
  • Mẫu biểu BM 02. DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA
  • Mẫu biểu BM 03. QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận công chức thanh tra chuyên ngành
  • Mẫu biểu BM 04. QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành
  • Mẫu biểu BM 05. QUY ƯỚC Viết tắt tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2018/TT-BKHCN để xử lý: