Thông tư 17/2018/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2018/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 17/2018/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 15/05/2018 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Quốc phòng

Mục lục Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
 • Chương II TRANG BỊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
 • Mục 1: TRANG BỊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Điều 3. Đối tượng được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
 • Điều 4. Loại, số lượng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị
 • Điều 5. Thẩm quyền trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
 • Điều 6. Điều chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
 • Điều 7. Điều động vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
 • Mục 2: TRANG BỊ VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN
 • Điều 8. Đối tượng, loại vũ khí trang bị
 • Điều 9. Đối tượng, loại công cụ hỗ trợ trang bị
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG CÔNG TÁC TRANG BỊ, QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN ...
 • Điều 10. Trách nhiệm của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an
 • Điều 12. Trách nhiệm của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, ...
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2018/TT-BCA để xử lý: